- Ciągle pojawiają się nowe wyzwania, na które wasza służba musi odpowiadać - z jednej strony poprzez doskonalenie szkolenia, poprzez doskonalenie doboru kadr, ale musi odpowiadać także poprzez odpowiednie wyposażenie swoich funkcjonariuszy, aby mogli wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej, ale także jak najbezpieczniej - powiedział prezydent, zwracając się do funkcjonariuszy BOR.


- Bardzo dziękuję, że mogę się z państwem spotkać w dniu waszego święta jako ten, który również w sposób całkowicie bezpośredni korzysta z waszej służby - zwrócił się do funkcjonariuszy.


Andrzej Duda podkreślił, że praca funkcjonariuszy BOR to przede wszystkim służba dla Rzeczypospolitej, która polega na ochronie najważniejszych osób w państwie i gości zagranicznych - przywódców państw, ministrów oraz ochronie ważnych dla polskiego państwa obiektów, także polskich placówek za granicą, i "ochronie poza granicami państwa różnego rodzaju obiektów, osób (...), tak jak działo się to w Afganistanie czy w Iraku".


 Podczas uroczystości, w której wziął udział szef MSWiA Mariusz Błaszczak, wręczono odznaczenia i awanse wyróżnionym funkcjonariuszom.

 

Ochrona prezydenta RP


Święto Biura Ochrony Rządu przypada 12 czerwca i upamiętnia powstałą w 1924 roku Brygadę Ochronną, której zadaniem była ochrona Prezydenta RP. Decyzję o utworzeniu brygady podjęto po tragicznym w skutkach zamachu na urzędującego wówczas prezydenta Gabriela Narutowicza. Z powołanej wówczas formacji wydzielono Oddział Zamkowy, zabezpieczający stałą siedzibę prezydenta.


Jeszcze podczas II wojny światowej, 22 sierpnia 1944 roku, powołano Wydział Ochrony Rządu do wykonywania zadań ochronnych wobec nowego rządu; w grudniu 1956 roku powstało Biuro Ochrony Rządu - samodzielna jednostka podporządkowana bezpośrednio szefowi resortu.


Po wyborach parlamentarnych z 1989 roku funkcjonariusze BOR stali się żołnierzami, pozostając przy tym w strukturze ministerstwa spraw wewnętrznych. Jako jednostka wojskowa BOR działał przez kolejne 12 lat do 30 marca 2001 r., kiedy w życie weszła ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Na mocy jej postanowień jednostkę przekształcono w jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formację.


Obecnie BOR to kilkusetosobowa jednostka podporządkowana MSWiA. Jego zadaniem jest ochrona prezydenta, marszałków parlamentu, premiera, ministrów stanu, obrony narodowej i spraw wewnętrznych, szefa Kancelarii Prezydenta, a także obcych delegacji. Szef MSWiA może też zlecić BOR ochronę innych osób "ze względu na dobro państwa".

 

PAP