32-letni Pietrin był świeckim pracownikiem wydziału zewnętrznych stosunków kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego; miał zrezygnować ze złożenia ślubów. Wcześniej był oficerem FSB, lecz zwolnił się na własną prośbę.

 

Według aktu oskarżenia, gdy pracował w przedstawicielstwie Patriarchatu Moskiewskiego w Kijowie, nawiązał kontakt z agentami wywiadu amerykańskiego.

 

Brat Pietrina twierdzi z kolei, że Jewgienij podejrzewał swych współpracowników w Patriarchacie o szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych, ze szkodą dla interesów rosyjskiego Kościoła prawosławnego, zwłaszcza na Ukrainie. Ich celem miał być rozłam między Cerkwią rosyjską a ukraińską. Przekazał swe informacje FSB, jednak nie wywołało to reakcji ze strony służb specjalnych.

 

Pietrina aresztowano w kwietniu 2014 roku, oskarżając go o szpiegostwo na rzecz USA, przekazywanie obcym służbom tajemnic państwowych i zdradę stanu.

 

Adwokat skazanego zapowiedział wniesienie apelacji od wyroku.

 

PAP