Decyzja GIF dotyczy leku o numerze serii: H44088D i dacie ważności do kwietnia 2017 roku.

 

W uzasadnieniu Inspektor napisał, że powodem jest "przekroczenie limitu specyfikacji dla parametru zawartość substancji czynnej w badaniach stabilności".

 

polsatnews.pl