Spółka podpisała umowę z konsorcjum eService i PKO BP na dzierżawę terminali oraz obsługę transakcji kartami płatniczymi; w ramach umowy zainstalowanych zostanie 8,5 tys. terminali do obsługi kart płatniczych w 4,7 tys. placówkach sieci własnej Poczty Polskiej.

 

"To kolejna nowoczesna usługa jaką oferujemy wkrótce po wdrożeniu Mobilnego Listonosza. Zwiększamy zarazem dostępność naszych usług, co niewątpliwie wpłynie na wielkość sprzedaży oraz spełniamy oczekiwania klientów w zakresie obsługi płatności bezgotówkowych. Nie mam wątpliwości, że nasi klienci z zadowoleniem odbiorą nową opcję płatności i docenią wygodę, jaką daje możliwość płatności kartą w placówce" - powiedział cytowany w informacji dyrektor Paweł Kopeć z PP.

 

Dzięki terminalom POS, klienci Poczty Polskiej będą mogli m.in. zapłacić kartami Visa i MasterCard, w tym również w technologii bezstykowej, wypłacić gotówkę, doładować telefon komórkowy oraz zrealizować voucher.

 

Jak podkreśla operator pocztowy, wdrożenie płatności kartami to również działanie wpisujące się w rządowy Program Rozwoju Cyfrowej i Bezgotówkowej Gospodarki w ramach inicjatywy zwiększenia obrotu bezgotówkowego.

 

PAP