Wymagana liczba podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wynosi 58. Frondystom Partii Socjalistycznej udało się zebrać 56. Wśród nich jest ponad 30 posłów z szeregów socjalistów, a także część Zielonych i komunistów.

 

Wynik czwartkowego głosowania jest zasadniczo przesądzony - wniosek najpewniej upadnie, gdyż zbuntowane lewe skrzydło PS, mimo swej niechęci do forsowanej przez rząd reformy pracy, nie jest jednak skłonne głosować za obaleniem rządu. Podobne sygnały płyną z szeregów Zielonych. Co innego komuniści - oni są za wotum nieufności wobec rządu, bo tylko w tym upatrują szansę na zablokowanie nowych, zbyt dla nich liberalnych przepisów.

 

Ustawa bez głosowania

 

We wtorek rada ministrów na krótkim, nadzwyczajnym posiedzeniu pod przewodnictwem prezydenta Francois Hollande'a postanowiła skorzystać z możliwości przewidzianej w art. 49 ust. 3 konstytucji, który stanowi, że rząd może wprowadzić ustawy bez poddawania ich pod głosowanie w parlamencie. Projekt przepisów uważa się za przyjęty bez poprawek, chyba że w ślad za decyzją rządu parlament przyjmie w głosowaniu wotum nieufności dla rady ministrów.

 

Reforma przygotowana przez socjalistów ma uelastycznić rynek pracy i pomóc walczyć z bezrobociem, które przekracza 10 proc. Jego redukcja to teraz główny cel prezydentury Hollande'a. Ale lewe skrzydło Partii Socjalistycznej uważa projekt za zbyt radykalny, podobnie jak związkowcy, studenci i licealiści, którzy niemal co tydzień wychodzili z protestami na ulice. Szczyt protestów przypadł 31 marca, kiedy to w różnych miastach kraju demonstrowało ok. 390 tys. osób. Kolejne protesty zapowiedziano na czwartek.

 

Kontrowersje wokół tygodnia pracy

 

Zmiany w ustawodawstwie, które forsuje rząd, otwierają drogę do przedłużenia tygodnia pracy z obecnych 35 do 48 godzin, a dnia pracy w różnych przypadkach do 12 godzin. Rząd uzasadnia potrzebę liberalizacji kodeksu pracy koniecznością przystosowania francuskich przedsiębiorstw do międzynarodowej konkurencji. Projekt zmian w ustawodawstwie przewiduje też pewne ułatwienia dla pracodawców dotyczące zwolnień i związanych z nimi odszkodowań, a także osłabienie praw związkowych.

 

Według ostatnich sondaży 58 proc. Francuzów odrzuca forsowane przez rząd zmiany. A prezydent Hollande bije teraz kolejne rekordy niskiego poparcia - pozytywne zdanie ma o nim zaledwie 15 proc. Francuzów. Komentatorzy są przekonani, że demonstracyjne odcięcie się socjalistycznych frondystów od szefa państwa, który nie potrafi zaradzić rozłamowi w łonie własnej partii, tylko pogarsza wizerunek prezydenta.

 

PAP