Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. Projekt przedłożył minister rolnictwa - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

 

- Zmiana rozporządzenia umożliwia wprowadzenie zaplanowanej na 2016 r. podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i dyrektorów urzędów morskich - podkreśliło CIR.

 

Znowelizowane rozporządzenie zmienia także zasady wynagradzania pracowników KRUS oraz porządkuje wykaz stanowisk i kategorii zaszeregowania w centrali i oddziałach regionalnych KRUS.

 

Nawet o 1309 zł

 

Po zmianach wynagrodzenie zasadnicze pracowników KRUS będzie mogło wzrosnąć maksymalnie: o 1 309 zł dla stanowisk kierowniczych; o 1 009 zł dla stanowisk urzędniczych; o 526 zł dla stanowisk pomocniczych i obsługi. Możliwość przyznawania podwyżek przewidziano dla pracowników, którzy od kilku lat otrzymują wynagrodzenie zasadnicze w niezmienionej wysokości.

 

Znowelizowane rozporządzenie umożliwi także podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dyrektorom regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i dyrektorom urzędów morskich - z obecnych 7 150 zł do maksymalnie 8 580 zł.

 

Środki na podwyżki zagwarantowano w ustawie budżetowej na 2016 r. Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

 

PAP