Jak poinformował dziennik "Corriere della Sera" włoska grafolog swoją analizę przeprowadziła na odręcznie napisanym liście Ojca Świętego, w którym udziela on specjalnego błogosławieństwa użytkownikom Internetu z okazji obchodzonego w Kościele w wielu krajach 50. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Krótki list opublikowano na papieskim profilu na Twitterze i Instagramie.

 

Z analizy jego drobnego i zwartego pisma ręcznego wynika, że "Franciszek rezygnuje z wszystkich swoich ambicji aby poświęcić się bliźnim".

 

Bez uszczerbku dla innych jest on osobą zdecydowaną kierującą się silnym praktycyzmem. Zdaniem Caldarazzo papież "nie poddaje się wpływom innych osób i najchętniej samodzielnie podejmuje decyzje". Równocześnie odczuwa momenty wewnętrznego niepokoju.

 

Entuzjamz i energia twórcza

 

Jego podpis odpowiada całemu charakterowi pisma oraz zdradza "wielką witalność i zdecydowanie, mocny entuzjazm wobec życia i ogromną energię twórczą".

 

 

Na karcie z papieskim herbem opublikowanym na papieskim profilu na Twitterze i Instagramie Franciszek napisał:

 

"Dzisiaj przypada 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, którego pragnął Sobór Watykański II. Ojcowie soborowi, zastanawiając się bowiem nad Kościołem w świecie współczesnym, zrozumieli kluczowe znaczenie środków przekazu, które mogą przerzucać mosty między ludźmi, rodzinami, grupami społecznymi, narodami. Jest to możliwe zarówno w przestrzeni fizycznej jak i cyfrowej".

 

"Serdecznie pozdrawiam wszystkich pracowników środków społecznego przekazu i życzę, aby nasz sposób komunikowania się w Kościele miał zawsze wyraźny styl ewangeliczny, styl, łączący prawdę i miłosierdzie. Franciszek" - podsumował.

 

KAI