- Wiele miast w Polsce, mniejszych i większych, przyjęło tego typu insygnium władzy i jeśli jest taka wola, aby również burmistrz Olkusza reprezentował miasto podczas podniosłych wydarzeń w łańcuchu, to ja oczywiście się z tym zgadzam. Tym bardziej, że zostanie już w naszym mieście przez wiele pokoleń, symbolizując nie tylko bogatą historię, ale również ciągłość władzy - komentuje sprawę wykonania łańcucha burmistrz Olkusza Roman Piaśnik.


Jednak nie o przyszłe pokolenia miało w rzeczywistości chodzić burmistrzowi. Jak donoszą lokalne media pomysł na wyposażenie olkuskiego włodarza w insygnia władzy zrodził się, gdy Roman Piaśnik zobaczył taki łańcuch u przewodniczącego Rady Miasta. Ponieważ uznał, że on jest ważniejszy w gminie, to taki łańcuch też mieć powinien. Przy okazji przypomniano, że nie jest to pierwszy kontrowersyjny pomysł burmistrza. Jedną z pierwszych jego decyzji był wniosek o podniesienie własnej pensji.

 

Łańcuch na szczególne wydarzenia - w kraju i za granicą


Dotychczas reprezentacyjne łańcuchy nosili jedynie: przewodniczący Rady Miejskiej oraz naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Łańcuchy burmistrzowskie w Polsce zakładane są podczas szczególnie ważnych uroczystości miejskich. W Olkuszu miałyby to być: uroczyste sesje Rady Miejskiej, podejmowanie wybitnych gości, imprezy z udziałem mieszkańców miasta - obchody świąt i rocznic państwowych oraz - jak podaje strona internetowa gminy Olkusz - "inne szczególnie ważne wydarzenia mające miejsce w Olkuszu, regionie, kraju oraz za granicą". 


Łańcuch ma składać się z 29 ogniw oraz zawieszenia - medalierskiej formy herbu Olkusza. Ogniwa mają kształt zbliżony do czworoboków. Na ośmiu z nich umieszczone zostaną graficzne odniesienia do historii miasta, a na pozostałych - oprócz nazwy miasta, pojawią się nazwy wszystkich sołectw w gminie. Łańcuch ma zostać wykonany z metalu w kolorze srebrnym, a jego wybrane elementy zostaną pozłocone.


Projekt, który wykonał prof. Stanisław Jakubas, wykładowca krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, został już pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Radni zaczynają się wycofywać


Nad kwestią wykonania łańcucha dyskutowali już radni w ramach Komisji Praworządności, którzy pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały ustanawiającej insygnia burmistrza Olkusza. Zanim trafi pod obrady całej Rady Miejskiej, opinię wyda jeszcze Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków.

 

Gdy przed rokiem w uchwale zmieniającej statut gminy pojawił się zapis o insygniach władzy burmistrza radni byli jednogłośni. Dziś jednak zaczynają się z pomysłu wycofywać. 


polsatnews.pl