Rusza konkurs na filmy o tematyce niepodległościowej

Kultura
Rusza konkurs na filmy o tematyce niepodległościowej
Pixabay/unsplash

1 mln zł dotacji na realizację filmów i notacji filmowych upowszechniających wspomnienia uczestników walk niepodległościowych i tradycję narodową mogą otrzymać organizacje pozarządowe w konkursie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ideą konkursu jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Mogą wziąć w nim udział organizacje pozarządowe pragnące prowadzić działalność dokumentacyjną związaną z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Polski oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Do konkursu można zgłaszać projekty realizacji filmów, można się też ubiegać o dotację na realizację notacji filmowych upowszechniających wspomnienia uczestników walk niepodległościowych.

 

Aktywna polityka pamięci

 

- Wspieranie produkcji filmów dokumentujących polskie doświadczenie historyczne to oczywisty obowiązek państwa, które powinno aktywnie prowadzić politykę pamięci. Dlatego też podjąłem decyzję o zwiększeniu prawie dziesięciokrotnie - w stosunku do ub. roku - środków przeznaczonych na wspieranie dobrych filmów dokumentalnych - powiedział p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów Jan Józef Kasprzyk.

 

Wyraził on nadzieję, że wśród projektów znajdą się także notacje filmowe, archiwizujące wspomnienia weteranów walk o niepodległość. - To właściwie ostatni moment, aby dokonać zapisu ich wspomnień i drogi do wolnej Polski - zaznaczył Kasprzyk.

 

Do 16 maja

 

Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie występując o dotację muszą przedłożyć dokumenty poświadczające ich status prawny. Podmioty składające ofertę dotyczącą realizacji filmu muszą przedstawić jego scenariusz, zaś w przypadku oferty na realizację notacji filmowych dołączyć należy przykładowe biogramy uczestników walk niepodległościowych.

 

Oferty z dopiskiem "Konkurs ofert - film/notacje" muszą być dostarczone do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłane pocztą do 16 maja br. Wysokośćśrodków publicznych przeznaczonych na dotacje to milion złotych. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert oraz przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej. Oferty mają zostać rozpatrzone w ciągu 30 dni od upływu terminu ich składania.

 

Szef Urzędu ds. Kombatantów dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Wśród kryteriów znajdzie się ocena zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu oraz ocena stopnia realizacji celu zadania.

 

Pod uwagę ma być brana również możliwość realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólna wysokość pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także inne kryteria wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Filmy i notacje muszą być wyprodukowane w technice cyfrowej, w polskiej wersji językowej. Zakończenie realizacji oraz przekazanie gotowego filmu lub notacji do Urzędu ds. Kombatantów musi mieć miejsce najpóźniej do 30 listopada br.

 

PAP

mr/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze