Regulamin przewiduje mi.n powołanie Biura Ruchu Drogowego (do tej pory było to Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego), które ma

nadzorować działania drogówki.

 

Biuro ma m.in. "monitorować stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod kątem przyczyn i okoliczności powstawania wypadków i kolizji drogowych oraz osób naruszających przepisy prawa o ruchu drogowym; gromadzić i przetwarzać dane na temat przyczyn i okoliczności wypadków i kolizji drogowych; kształtować taktykę działania policjantów realizujących zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz oceniać efektywność stosowania środków prawnych w tym zakresie".

  

Według Zielińskiego,  od tej pory liczyć się będzie bezpieczeństwo obywateli. Zmiany mają dotyczyć także stacjonarnych fotoradarów.


– Fotoradary tak rozstawiano, w miejscach często przypadkowych, aby łapać kierowców, żeby płacili mandaty do budżetu. Chodzi o to, żeby było bezpiecznej, a nie, żeby było represyjnie - powiedział wiceminister w Radiu Zet.

 

Zlikwidowana będzie też Inspekcja Transportu Drogowego, a jej pracownicy mają trafić do drogówki.

 

polsatnews.pl, Radio Zet