Rządowy projekt nowej ustawy O postępowaniu ze zwierzętami w związku  z polityką mieszkaniową i budowlaną został opublikowany na stronach internetowych białoruskiego portalu prawnego pravo.by. Publikacja ma zainicjować społeczną debatę, a obywatele mogą wypowiadać się w tej sprawie do 20 kwietnia.


Punkt 2.14 w części dotyczącej Praw i obowiązków wlaścicieli zwierząt mówi o tym, że cisza nocna w godz. od 23 do 7 obowiązuje zwierzęta domowe bez względu na to, czy jest to mieszkanie w bloku czy samotnie stojący dom na wsi. Jedynymi zwierzętami, których cisza by nie dotyczyła, będą wykonujące "obowiązki służbowe", np. psy milicyjne, pomagające stróżom nocnym i psy przewodniki.

 

Spacer: czasowe przebywanie poza miejscem stałego pobytu


Nowe przepisy regulują też szczegółowo wszelkie czynności związane ze zwierzętami.

 

Projekt określa precyzyjne na przykład, czym jest spacer - to "czasowe przebywanie zwierzęcia pod opieką właściciela w miejscu innym niż miejsce stałego pobytu, w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych".

 

polsatnews.pl, Polskie Radio