Opozycja nie zgłosi kandydata do TK, Kukiz'15 się waha, PiS ma kilku chętnych

Polska
Opozycja nie zgłosi kandydata do TK, Kukiz'15 się waha, PiS ma kilku chętnych
Polsat News

PO, Nowoczesna i PSL nie zgłoszą kandydata do Trybunału Konstytucyjnego na miejsce, które się zwolni, gdy upłynie kadencja jednego z sędziów. Kukiz'15 nie podjął jeszcze decyzji, a PiS rozważa kilka kandydatur. Kadencja sędziego TK Mirosława Granata kończy się 27 kwietnia. Termin zgłaszania kandydatów na jego następcę upływa we wtorek.

Według Jacka Sasina (PiS), następca sędziego Granata zostanie wybrany na podstawie nowelizacji ustawy o TK z grudnia ubiegłego roku.

 

- Nie ma innej możliwości. Mamy taki stan prawny: jest ustawa o TK, która uszczegóławia sposób wyboru sędziów Trybunału przez parlament - powiedział. - Ta ustawa, wbrew temu, co twierdzi opozycja, nie została skutecznie zakwestionowana przez TK, ponieważ nie zapadł oparty o przepisy prawa wyrok w tej sprawie, więc ustawa w dalszym ciągu obowiązuje, cieszy się domniemaniem konstytucyjności i nie ma dzisiaj innego sposobu wyboru sędziów - podkreślił Sasin. - Odstępstwo od tego byłoby brutalnym złamaniem prawa - dodał.

 

PO: jest już nadmiar wybranych sędziów

 

- Jeżeli ktoś naprawdę myśli o znalezieniu kompromisu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, to miejsce (po Granacie - red.) nie powinno być obsadzane do czasu rozwiązania sporu. Mamy nadmiarowo wybranych trzech sędziów przez PiS i z tej grupy należałoby ich przyjmować - powiedział szef klubu PO Sławomir Neumann.

 

Polityk podkreślił, że prezydent Andrzej Duda powinien przyjąć ślubowanie od trzech sędziów wybranych jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu (profesorów: Romana Hausera, Krzysztofa Ślebzaka i Andrzeja Jakubeckiego), a kolejne wakaty w TK obsadzać tymi sędziami, których wskazał PiS. To: Henryk Cioch, Lech Morawski i Mariusz Muszyński.

 

Jak zapowiedzial szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydatów do TK nie zgłoszą też ludowcy.

 

Nowoczesna: najpierw publikacja wyroku TK

 

Z kolei lider Nowoczesnej Ryszard Petru przedstawił w czwartek propozycję kompromisu ws. TK. Zaznaczył przy tym, że podstawowym warunkiem rozwiązania konfliktu wokół Trybunału musi być opublikowanie w Dzienniku Ustaw wyroku TK z 9 marca. W ocenie Petru kluby parlamentarne nie powinny zgłaszać kandydatów do Trybunału.

 

Trzecim krokiem, według Nowoczesnej, miałoby być podjęcie przez Sejm uchwał o wyborze w skład TK trzech "osób wskazanych przez PiS" w grudniu ubiegłego roku w miejsce sędziów kończących kadencję i przyjęcie przez prezydenta ślubowania od trzech osób wybranych przez Sejm w październiku ub.r., których prawidłowość wyboru stwierdził TK.

 

Kukiz'15: kompromis w postaci poprawki do konstytucji

 

Decyzji w sprawie ewentualnego zgłoszenia kandydata na sędziego TK nie podjął jeszcze klub Kukiz'15. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15) powiedział, że najważniejsze jest wypracowanie kompromisu wokół TK, a nie zgłaszanie kandydatur.

 

- Szarpanina między partiami w sprawie swoich sędziów jest czymś, czego Kukiz'15 nie akceptuje. Cały czas apelujemy i będziemy apelować o to, przedstawiciel wszystkich partii wspólnie usiedli przy stole i porozmawiali o kompromisie, a najlepszym kompromisem jest nasza poprawka do konstytucji - przekonywał Tyszka.

 

Nowelizacje ustawy o TK

 

Zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym z czerwca ubiegłego roku, sędziów TK wybiera indywidualnie, na 9-letnie kadencje, Sejm bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Sędzią Trybunału - jak zapisano w nowelizacji ustawy o TK z 19 listopada 2015 r. - może być osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Kolejna z nowelizacji ustawy o TK - z 22 grudnia 2015 r. - uchyliła m.in. art. 19 i 20, według których prawo zgłaszania kandydata na sędziego Trybunału przysługuje Prezydium Sejmu oraz grupie co najmniej 50 posłów. Jak wskazano w uzasadnieniu tej nowelizacji autorstwa PiS, te dwa artykuły stanowiły rozwiązanie konkurencyjne dla Regulaminu Sejmu, czym wprowadzały sprzeczność oraz ingerowały w autonomię Sejmu w zakresie wyboru sędziów TK.

 

Według Regulaminu Sejmu, wnioski w sprawie kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego mogą zgłaszać Prezydium Sejmu albo co najmniej 50 posłów. Wnioski składa się marszałkowi Sejmu w terminie 30 dni przed upływem kadencji sędziego TK.

Trybunał Konstytucyjny 9 marca uznał, że grudniowa nowelizacja ustawy o TK była niekonstytucyjna. Według rządu nie był to wyrok i nie będzie publikowany.

 

PAP

dro/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze