Zdaniem autorów poradnika "Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia" przede wszystkim należy zwrócić uwagę, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, zwłaszcza w miejscach publicznych, np. w supermarketach, środkach komunikacji publicznej oraz na imprezach masowych.


"Gdy staniesz się zakładnikiem"


Zaalarmować nas powinno m.in. nietypowe zachowanie osób, pozostawione bez opieki paczki i torby, samochody parkujące w nietypowych miejscach, tj. w pobliżu kościołów. W takich sytuacjach należy powiadomić policję lub straż miejską.


Poradnik informuje, jak postępować w przypadku: otrzymania podejrzanej przesyłki, znalezienia się w grupie zakładników, prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz jak przygotować firmę do nagłego zdarzenia.


Przypomina też najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy i reanimacji.