Trybunał Konstytucyjny w 12-osobowym składzie zakwestionował 9 marca kilka kluczowych zapisów grudniowej nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS, w tym m.in. określenie pełnego składu Trybunału, jako co najmniej 13 sędziów; wymóg większości 2/3 głosów dla jego orzeczeń; nakaz rozpatrywania wniosków przez TK według kolejności wpływu; wydłużenie terminów rozpatrywania spraw przez TK; możliwość wygaszania mandatu sędziego TK przez Sejm oraz brak w noweli vacatio legis.

 

Zdaniem rządu, publikacja wyroku TK nie jest możliwa, bo to jedynie stanowisko "niektórych sędziów" Trybunału Konstytucyjnego, i nie jest ono "oparte na przepisach prawa".

 

polsatnews.pl