- Przekazanie opinii Komisji Weneckiej do parlamentu, by ten ją rozważył, to dobry krok - komentował decyzję polskiego rządu Buquicchio.

 

Przewodniczący Komisji Weneckiej podkreślił, że w Polsce mamy do czynienia z konfliktem prawnym, konstytucyjnym, ale także politycznym, który muszą rozwiązać wszystkie siły polityczne w Polsce. - Większość rządząca oraz opozycja muszą wypełnić swoje obowiązki i znaleźć rozwiązanie. Nie próbować je znaleźć, ale znaleźć - podkreślił Buquicchio.

 

- Druga wiadomość, która nie jest już tak dobra, to odmowa opublikowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W opinii Komisji Weneckiej to zła decyzja. Mam nadzieję, że rząd ponownie rozważy swoje stanowisko i opublikuje decyzję Trybunału - powiedział Buquicchio.

 

Polsat News