We wtorek przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z obliczeń Eurostatu dotyczących wysokości luki płacowej pomiędzy kobietami i mężczyznami wynika, że 2 listopada stanowi symboliczną datę, od kiedy kobiety w całej Europie przestają zarabiać, podczas gdy mężczyźni nadal będą zarabiać do 31 grudnia.

 

Tymczasem, jak wynika z danych Eurostatu, kobiety stanowią 60 proc. absolwentów szkół wyższych.

 

Kobiety pracują w branżach oferujących niższe zarobki

 

Wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet w krajach UE wynosi 63 proc., wśród mężczyzn - 75 proc. Kobiety stanowią 80 proc. zatrudnionych w obszarze służby zdrowia i opieki społecznej.

 

Sektory, w których większość stanowią kobiety, oferują niższe wynagrodzenia niż sektory zdominowane przez mężczyzn.

 

Kobiety stanowią tylko jedną trzecią naukowców i inżynierów w całej Europie. Z danych wynika, że nawet w sektorach zdominowanych przez kobiety są one słabo reprezentowane na stanowiskach zarządczych, szczególnie na stanowiskach najwyższego szczebla.

 

I tak na przykład wśród członków zarządów największych spółek giełdowych kobiety stanowią zaledwie 21,2 proc.

 

PAP