Europejski Urząd Statystyczny badał Produkt Krajowy Brutto na głowę mieszkańca (całkowitą aktywność gospodarczą w regionie), biorąc pod uwagę dane za 2014 rok.

 

Zastosowano standard siły nabywczej (PPS), czyli sztuczną walutę, dzięki której możliwe jest porównanie różnych wskaźników ekonomicznych w krajach funkcjonujących w różnych systemach walutowych. Za jeden PPS można kupić tę samą ilość dóbr i usług w każdym państwie świata. Wyklucza to ryzyko, że na wyniki porównań mogą wpłynąć wahania kursu walut.

 

Olbrzymie różnice w PKB


Różnica w najniższym i najwyższym PKB regionów Unii Europejskiej jest diametralna. Dane wahają się od 30 proc. unijnej średniej do aż 539 proc. tej wartości.


Najniższe PKB na głowę w Unii Europejskiej ma pięć bułgarskich regionów, pięć rumuńskich, pięć polskich, cztery węgierskie, a także francuskie terytorium zamorskie i jeden region Grecji.


W woj. lubelskim PKB na głowę wynosi 47 proc. średniej unijnej, w podkarpackim i warmińsko-mazurskim 48 proc., a w podlaskim i świętokrzyskim 49 proc.

 

Londyn najbogatszy


Najbogatszym regionem Unii Europejskiej jest Londyn Wewnętrzny - Zachód w Wielkiej Brytanii. PKB tej części Londynu wyniosło 539 proc. unijnej średniej. Na kolejnych miejscach znalazło się Wielkie Księstwo Luksemburga (266 proc.), Bruksela w Belgii (207 proc.), Hamburg w Niemczech (206 proc.), Londyn Wewnętrzny - Wschód w Wielkiej Brytanii (204 proc.) oraz Bratysława na Słowacji (186 proc.). 


Do podziału na regiony Eurostat wykorzystał unijną Klasyfikację Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, tzw. NUTS, która dzieli państwa członkowskie Unii Europejskiej na trzy poziomy regionalne o określonych klasach liczby ludności.

 

Fot. ec.europa.eu