Lesław Kukawski urodził się w 1930 roku we Lwowie. Ukończył studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wychowanie w duchu poszanowania tradycji narodowych oraz rodzinna przeszłość niepodległościowa wpłynęły na jego zainteresowanie wojskiem i historią. W 1965 roku wstąpił do Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy.


Był uhonorowany wieloma odznaczeniami. Otrzymał m.in. prawo noszenia Złotej Odznaki i najwyższy zaszczyt SMDBiB – tytuł Członka Honorowego; w 1995 roku nadano mu Złoty Krzyż Zasługi; w 2006 roku wyróżniono medalem „Pro Memoria”. Wśród innych  odznaczeń znajduje się także Wielka Złota Honorowa Odznaka Polskiego Związku Jeździeckiego, w którym sprawował funkcję sędziego klasy państwowej.


Pogrzeb Lesława Kukawskiego odbędzie się 20 lutego 2016 r. o godz. 13:30 na Cmentarzu Komunalnym w Trzciance (Wielkopolska).

 


Hipologia.pl