Dokument podkreśla, że choć biskupi muszą być świadomi lokalnego prawa, to przypadki pedofilii i molestowania wśród duchownych powinni zgłaszać tylko w strukturach wewnętrznych Kościoła - informuje dziennik "Guardian". Instrukcję przygotował konsultant przy Papieskiej Radzie ds. Rodziny, prałat Tony Anatrella. Według dziennika, to postać o kontrowersyjnych poglądach, znana z krytykowania teorii gender i homoseksualizmu.


 "Zgodnie z prawem cywilnym danych państw, w których zgłaszanie przestępstw tego typu jest obowiązkowe, niekoniecznie obowiązkiem biskupa, który ma wiedzę na temat przestępstwa czy grzechu, jest informowanie władz o podejrzanych przestępstwach lub grzesznych uczynkach." - głosi instrukcja.


Watykan przedstawił wskazówki dla nowych biskupów na konferencji, która odbyła się na początku lutego. Teraz stolica apostolska zbiera uwagi na temat instrukcji.

 

Papieska Komisja Ochrony Nieletnich pominięta


Choć papież Franciszek przeciwstawia się pedofilii w Kościele Katolickim, to administracja watykańska traktuje zagadnienie konserwatywnie.

 

Stworzona przez Franciszka Papieska Komisja Ochrony Nieletnich prawdopodobnie nie odegrała żadnej roli w tworzeniu programu szkolenia duchownych - informuje brytyjski dziennik. Nie jest to zapewne przypadek, bo Komisja jest zdania, że biskupi powinni informować władze o przypadkach pedofilii.


Zdaniem "Guardiana", treść instrukcji umniejsza wagę przypadków molestowań dzieci przez duchownych. Choć z dokumentu wynika, że Kościół zdaje sobie sprawę z problemu, to jednocześnie podkreślona została informacja, że większość przypadków pedofilii zdarza się wśród rodzin i znajomych.

 

theguardian.com