W 2007 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyznał 27 mln zł dotacji fundacji Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka na poszukiwania wód geotermalnych. W połowie 2008 r. Fundusz wypowiedział jednak umowę na dofinansowanie, wskazując na liczne wątpliwości dotyczące prawidłowej realizacji umowy. Mimo cofnięcia dotacji, fundacja zdecydowała się jednak na realizowanie przedsięwzięcia. W 2009 roku wytoczyła Funduszowi proces, żądając 27 mln zł odszkodowania.

 

Ostatnia rozprawa w tej sprawie odbyła się 7 grudnia 2015 r. Wówczas sąd odroczył ją do 4 lutego 2016 i dziś nie zgodził się na dalsze przedłużenie postępowania o miesiąc, o co wnioskowały obie strony. Dał im czas na rozmowy ugodowe do 18 lutego. - Dalsze przedłużanie sprawy nie ma najmniejszego sensu - uznał warszawski sąd okregowy. - Jeżeli do 18 lutego br. strony nie porozumieją się, to sąd nie uchyli się od wydania orzeczenia w tej sprawie. Jeżeli strony chcą zawrzeć ugodę sądową, to powinny jej propozycję przedstawić w formie elektronicznej, na piśmie, najpóźniej do 18 lutego - podkreślił sędzia Mariusz Solka.

 

Zarząd Funduszu poinformował w komunikacie, że razem z Fundacją Lux Veritatis "zmierzają obecnie do zawarcia ugody sądowej, zgodnie z zaleceniem Sądu Okręgowego w Warszawie". Dodano, że rozmowy w tej sprawie zostały podjęte jeszcze przez poprzedni zarząd. "Przedstawiciele prawni NFOŚiGW i Fundacji Lux Veritatis w najbliższym czasie będą nadal negocjować, aby w efekcie tych rozmów mogło dojść do zawarcia ugody sądowej, zgodnie z wezwaniem warszawskiego Sądu Okręgowego" - głosi komunikat Funduszu. NFOŚiGW podkreślił w nim, że chodzi o ugodę sądową, a nie pozasądową.

 

PAP