Zadaniem platformy będzie przeciwdziałanie zatrudnieniu na czarno w całej UE. Dla Unii to istotny cel. Zgodnie z rezolucją przyjętą przez PE w zeszłym roku, nierejestrowane zatrudnienie "negatywnie wpływa na unijną gospodarkę, prowadzi do nieuczciwej konkurencji, zagraża stabilności finansowej modelu społecznego Unii i powoduje coraz większe braki w ochronie socjalnej pracowników i ochronie zatrudnienia".


Posiedzenia platformy odbywać się będą co najmniej dwa razy w roku. Powołane zostaną grupy robocze zajmujące się specyficznymi aspektami pracy nierejestrowanej.


Zdaniem PE, pracownicy zatrudnieni w szarej strefie są narażeni na niebezpieczne warunki pracy, niskie płace i naruszenia ich praw pracowniczych. Co więcej, zatrudnienie nierejestrowane może powodować nieuczciwą konkurencję wśród pracowników różnych krajów UE. W dodatku, zauważa PE, pracownicy zatrudnieni na czarno nadużywają unijną zasadę swobodnego przepływu siły roboczej.


Decyzja podjęta w głosowaniu przez Parlament musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzona przez Radę Ministrów UE. Przepisy wejdą w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.