W uzasadnieniu decyzji napisano o "rażących zaniechaniach w postępowaniu przed niemieckim sądem administracyjnym w Hamburgu, dotyczącym budowy Gazociągu Północnego przez Nord Stream". Skarga strony polskiej została odrzucona. Jednak zbyt płytko położony na dnie Bałtyku gazociąg blokuje rozwój obu portów i dostęp do Świnoujścia największych jednostek, które pływają po Bałtyku - przypomniał resort.

 

Nowy zarząd ma wypracować nową strategię działań wobec spółki Nord Stream. Zmiany mają także służyć poprawieniu wyników spółki i przyspieszeniu procesów inwestycyjnych - podkreślono w komunikacie.

 

Stanowiska w ZMPSiŚ stracili: prezes Zbigniew Miklewicz oraz wiceprezesi - Krzysztof Sadowski i Paweł Adamarek.

 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jest spółką akcyjną z większościowym udziałem skarbu państwa. Zarządza dwoma portami - w Szczecinie i Świnoujściu.

 

W porcie w Świnoujściu znajduje się terminal dla suchych ładunków masowych oraz terminal promowy. Port w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki drobnicowe - w tym kontenery, wyroby hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak również ładunki masowe - suche i płynne. Oba porty oferują także usługi przeładunkowo-składowe towarów rolno-spożywczych.

 

PAP