Dwutygodniowa przerwa w zajęciach wypada w tym roku 16 stycznia a 28 lutego jednak róźnie w poszczególnych regionach. Województwa podzielone zostały na grupy, które maja ferie w jednym terminie, a przy ich ustalaniu wzięto pod uwagę liczbę uczniów.

 

Ferie zimowe przewidziane są w czterech terminach

 

Od 23 stycznia do 7 lutego od szkoły będą odpoczywać uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

Od 30 stycznia do 14 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

 

Jako ostatni - od 13 do 28 lutego - od szkoły odpoczną dzieci z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

 

Następna przerwa w nauce - z okazji świąt wielkanocnych - będzie od 24 do 29 marca.

 

Terminy ferii dla województw zmieniają się cyklicznie

 

Od roku szkolnego 2003/2004 obowiązuje zasada, że terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie. Jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego.

 

PAP