Prefektura Domu Papieskiego w Watykanie poinformowała, że w środowych spotkaniach z papieżem wzięło w tym roku udział 704 tys. 100 wiernych. Średnio w jednej audiencji brały udział 16 tys. 764 osoby. Według opiekuna pielgrzymów polskich w Rzymie, ks. dra Piotra Studnickiego w minionym roku w środy słuchało papieża przeciętnie 760 Polaków. W 2014 roku - gości z Polski było średnio 723, a w roku 213 przeciętnie na jednej audiencji było 927 naszych rodaków.

 

Najwięcej polskich pielgrzymów wzięło udział w audiencjach generalnych we wrześniu i kwietniu. Łącznie było na nich 11 tys. 650 Polaków. 29 kwietnia z papieżem Franciszkiem spotkało sią 2100 polskich pielgrzymów, 9 września - 2000, a 16 września - 1900.

 

Liczba wszystkich uczestników środowych audiencji zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2014 o prawie pół miliona, a w odniesieniu do roku 2013 o około 800 tysięcy.

 

Audiencje generalne odbywają się na Placu św. Piotra bądź w Auli Pawła VI.

 

KAI