Przedstawienie powstało w ramach Konkursu im. Jana Dormana, organizowanego przez Instytut Teatralny w Warszawie i jest adresowane do uczniów szkół średnich. Od stycznia 2016 r. będzie prezentowany w 15 szkołach na terenie Lubelszczyzny oraz 15 szkołach Dolnego Śląska. Przedstawieniom będą towarzyszyć warsztaty z młodzieżą. Za stronę organizacyjną przedsięwzięcia odpowiada zespół neTTheatre.

 

Tytuł przedstawienia, "#Enterorestes", nawiązuje do internetu jako przestrzeni, gdzie młodzież obecnie nawiązuje kontakty. Jest to także odniesienie do antycznego mitu o Orestesie, który z woli Apollina pomścił śmierć swojego ojca Agamemnona zabijając swoją matkę Klitajmestrę i jej kochanka Egista.

 

Spektakl, choć opiera się na autentycznych wydarzeniach, nie ma jednak charakteru teatru dokumentalnego. Główną osią przedstawienia jest - wpisana w antyczną tragedię - intymna relacja dwojga nastolatków, którzy w internecie posługują się nickami Apollo i Orestes. Apollo to dziewczyna, która na co dzień funkcjonuje wśród ikon popkultury, legend i "poetów przeklętych". Orestes to chłopak, milczący i wycofany, którego Apollo "uczy swojego alfabetu" i zapoznaje m.in. ze swoim światem bohaterów i bóstw.

 

Warsztaty w obecności psychologów

 

Przedstawienie jest tylko wstępem do rozmowy, która będzie kontynuowana podczas warsztatów realizowanych przy pomocy psychologów.

 

- Bardzo nam zależy, aby poprzez ten spektakl skłonić młodzież do szczerej, otwartej rozmowy. Zbrodnia w Rakowiskach, która wstrząsnęła Polską, tak naprawdę staje się tu jedynie powodem do dyskusji o ważnych i nieraz trudnych sprawach dla młodych ludzi dotyczących odpowiedzialności, wyobcowania, funkcjonowania w świecie internetu, czy relacji z rodzicami - powiedziała Anita Struk z zespołu neTTheatre w Centrum Kultury w Lublinie.

 

Spektakl został przygotowany przez studentów PWST w Krakowie - filii we Wrocławiu: reżysera Grzegorza Grecasa oraz aktorów Piotra Bublewicza i Przemysława Furdaka, we współpracy ze Stowarzyszeniem Artystów Bliski Wchód z Centrum Kultury w Lublinie. Podczas prób opinie dotyczące kształtu widowiska wyrażali zaproszeni do współpracy uczniowie Liceów. Dodatkowo przedstawienie było konsultowane z psychologami i trenerami na co dzień pracującymi z młodzieżą.

 

25 lat kary za brutalne morderstwo

 

Do zbrodni w Rakowiskach doszło w nocy z 12 na 13 grudnia 2014 r. Niespełna 18-letni wówczas Kamil N. i jego dziewczyna 19-letnia Zuzanna M. zabili rodziców chłopaka, zadając im po kilkadziesiąt ciosów nożami. Zaatakowali swoje ofiary podczas snu, byli bardzo brutalni. Zbrodnię zaplanowali wcześniej. Oboje przyznali się do winy. Według ich wyjaśnień rodzice Kamila nie akceptowali ich związku.

 

Sąd Okręgowy w Lublinie skazał ich na 25 lat więzienia; o warunkowe zwolnienie mogą się starać najwcześniej po 20 latach odbycia kary. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, strony zapowiedziały złożenie apelacji.

 

Centrum Kultury w Lublinie/PAP