Z darmowych przejazdów będą mogli skorzystać kierowcy, których dowód rejestracyjny został wydany w Krakowie oraz tyle osób towarzyszących, ile miejsc ma zarejestrowany samochód. Ma to skłonić kierowców do pozostawienia aut w domu.


Krakowscy radni w połowie grudnia  przyjęli uchwałę, zgodnie z którą w przypadku przekroczenia dobowego stężenia zanieczyszczeń pyłowych posiadacze ważnych dowodów rejestracyjnych będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej za darmo.

 

PAP