Przedstawiciele władz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i partii Razem spotkali się 29 grudnia, żeby omówić wspólne działania.


- OPZZ i Razem mają wspólne pomysły, jak ograniczyć patologie na rynku pracy. Chcemy zmian w zasadach działania agencji pracy tymczasowej i zwiększenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Warto skorzystać z dobrych, zachodnioeuropejskich wzorców, gwarantujących przestrzeganie prawa pracy - powiedział Adrian Zandberg z partii Razem.


OPZZ i Razem planują także organizację spotkań programowych na temat prawa pracy i bezpieczeństwa socjalnego. Podczas spotkania poruszono także kwestię umożliwienia członkostwa w organizacjach związkowych osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych. Obie organizacje popierają zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych, narzucające instytucjom państwowym wyższe standardy w zakresie przestrzegania prawa pracy. Chodzi o warunek, że przetarg może wygrać firma, która zatrudnia pracowników etatowych.