"W związku z nieustającym łamaniem postanowień konstytucji RP przez sprawującego urząd Prezydenta RP pana Andrzeja Dudę, pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego, legitymującego się tytułem Doktora Nauk Prawnych nadanym przez tę uczelnię, wzywamy Senat Uczelni do odebrania mu tego tytułu, aby nie mógł nim legitymizować swoich bezprawnych poczynań" - napisano w opisie petycji.

 

Inicjatywa cieszy się sporym zainteresowaniem - ankieta trafiła do sieci w poniedziałek i do tej pory podpisało się pod nią ponad 10 tys. osób.

 

Uniwersytet Jagielloński przewiduje możliwość cofnięcia tytułu naukowego, ale jest to możliwe tylko w nadzwyczajnych przypadkach. Należy do nich m.in. wykrycie plagiatu.

 

Działania prezydenta zwróciły uwagę także samej kadry uniwersytetu. 30 listopada Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjęła uchwałę, w której wezwała głowę państwa do "uszanowania prawa i wolności obywatelskich".