Papież jest "głosem sumienia", który nakazuje stawiać człowieka w centrum uwagi i przypomina, że Europa ma obowiązek realizować zasady pokoju, wolności, prawa, demokracji i solidarności, w poszanowaniu ideałów przyświecających unijnym ojcom założycielom - uzasadniła wybór kapituła.

 

Międzynarodowa Nagroda Karola Wielkiego przyznawana jest corocznie od 1950 r. ludziom bądź instytucjom za zasługi na rzecz jedności europejskiej. Wśród poprzednich laureatów są m.in.: Angela Merkel, Winston Churchill, Konrad Adenauer, Komisja Europejska, Helmut Kohl, Vaclav Havel i Bill Clinton.

 

W 1998 r. wyróżniony tą nagrodą został Bronisław Geremek, a w 2004 r. jej nadzwyczajną edycję przyznano papieżowi Janowi Pawłowi II. W 2010 r. jej laureatem został natomiast Donald Tusk.

 

PAP