- Czy jest to ustawa, która planuje wprowadzenie inwigilacji internetu w ramach ustawy antyterrorystycznej? Czy planujecie ustawę zabraniającą zgromadzeń publicznych? Na czym polega ustawa medialna, której państwo nie chcecie pokazać, i która prawdopodobnie jest niezgodna z konstytucją? - pytał Petru.

 

Sejm uchwalił we wtorek wieczorem nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS. TK co do zasady będzie orzekać w pełnym składzie, czyli co najmniej 13 sędziów. Orzeczenia w tym składzie będą zapadać większością 2/3 głosów.