Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tomasz Jędrzejczyk wyjaśnił, że założeniem programu jest zapewnienie przyszłym mamom pełnej, dostępnej i bezpiecznej opieki wysokiej jakości w czasie fizjologicznej ciąży, porodu i pierwszych 6 tygodniu po urodzeniu dziecka.


Nad zdrowiem kobiety i dziecka czuwać ma wyspecjalizowany zespół lekarski, w tym m.in. ginekolog i położna. Ciężarna będzie mogła zgłosić się do programu w każdym etapie ciąży.


Proponowana forma opieki, jak zaznaczył szef NFZ, ma docelowo zastąpić obecną, która podzielona jest między poszczególne zakresy świadczeń - od Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), przez Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną (AOS), aż po leczenie szpitalne. Obecny model skutkuje tym, że zachowanie ciągłości opieki i terminowości wszystkich badań bywa utrudnione.

 

Lepsza opieka zmniejszy liczbę cesarskich cięć i poronień

 

- Liczymy, że skoordynowana, pełno profilowa opieka poprawi komfort i poczucie bezpieczeństwa kobiet. Wymiernym efektem zmian ma być także mniejsza liczba cięć cesarskich i zmniejszenie umieralności okołoporodowej - wyjaśnił Jędrzejczyk.

 

Zyskają również szpitale

 

Prezes NFZ zapewnia, że zmiany przyniosą pozytywne efekty biorącym udział w programie szpitalom. Pojawi się nowy sposób rozliczania polegający na rozliczaniu za proces i jego efekt, a nie za usługę, jak było dotychczas.

 

Dodatkowo szpital, który zdecyduje się przystąpić do pilotażu, będzie mógł liczyć na wyższe finansowanie oparte o ryczałt.

 

Do programu przystąpić będą mogły te placówki, które deklarują minimum 600 porodów rocznie i jednocześnie zabezpieczą dostęp do poradni ginekologiczno-położniczych oraz położnej.

 

Program pilotażowy od kwietnia

 

Projekt zarządzenia w sprawie programu ma w styczniu trafić do konsultacji zewnętrznych. Jego publikacja planowana jest na marzec 2016 roku. Program miałby ruszyć w formie pilotażu w wybranych placówkach w całym kraju 1 kwietnia 2016 r. Pilotaż ma potrwać do czerwca 2017 r.

 

PAP