Z programu mogą korzystać zarówno gminy, przedsiębiorcy, organizacje nieposiadające osobowści prawnej, jak i osoby fizyczne, które chcą założyć żłobek. Ponadto o dofinansowanie będą mogły ubiegać się uczelnie, które zorganizują miejsca opieki dla dzieci studentów, doktorantów oraz innych pracowników tych instytucji.

 

Program ma być realizowany w trzech modułach. Pierwszy, na który zarezerwowano 60 mln zł, obejmuje tworzenie i utrzymywanie żłobków i jest skierowany do gmin. Termin składania ofert upływa 12 stycznia 2016 r. Druga część programu, obejmie prywatne placówki i ma na celu utrzymanie  istniejących już złobków oraz ich doposażenie. Na tę część przeznaczono najwięcej, bo aż 80 mln zł. Trzeci element, na który resort przewidział 11 mln zł, ma wesprzeć uczelnie i złobki dla dzieci studentów i pracowników. Na zgłoszenie do udziału w tych dwóch modułach resort poczeka do 1 lutego 2016.


Program Maluch jest realizowany od 2011 roku. Od kiedy go stworzono, placówek zaczęło przybywać. Obecnie działa ok. 1,9 tys. żłobków, 439 klubów dziecięcych oraz 599 dziennych opiekunów. Mimo tego wciąż miejsc brakuje.


PAP