Resort skarbu w uzasadnieniu do nowelizacji przepisów zaznacza, że drukowanie ogłoszeń w prasie staje się coraz mniej efektywne. Z analizy branżowych mediów wynika, że spada sprzedaż dzienników ogólnopolskich, jak i regionalnych, a zwiększa się liczba osób korzystających z internetu - zarówno w gospodarstwach domowych (według danych GUS w 2015 r. - 75,8 proc), jak i w przedsiębiorstwach (92,7 proc.).

 

"Szukając pracy, nie kupujemy już gazet"


- Zmienił się rynek mediów i społeczeństwo. Dziś już nikt, szukając pracy, nie kupuje gazety z ogłoszeniami. Podobnie rzecz ma się z innymi dziedzinami życia. Prasa drukowana nadal pełni ważną rolę, ale jako tablica ogłoszeń stała się mniej uniwersalna - wyjaśnił zmiany minister skarbu państwa Dawid Jackiewicz.

 

Ministerstwo oczekuje, że zaoszczędzone pieniądze spółki przeznaczą na rozwój. Nowelizacja ma także zainicjować profesjonalną komunikację internetową z kontrahentami i klientami.


- Jednym z moich priorytetów jest wzrost rentowności spółek, a nowelizacja przepisów o ogłoszeniach jednym z kroków do osiągnięcia tego celu. Zmiana oznacza spore oszczędności, co ma niebagatelne znaczenie szczególnie dla małych podmiotów. W przypadku ministerstwa ma także znaczenie symboliczne - pokazuje, że administracja podąża za nowymi trendami. Skończą się też spekulacje, które dotychczas towarzyszyły przetargom na wybór konkretnej gazety - podkreśla Jackiewicz.

 

Ogłoszenia pojawią się w internecie

 

Zgodnie z propozycjami MSP, po zmianie przepisów ogłoszenia dotyczące m.in. przeprowadzenia konkursu, postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki, trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, sprzedaży przedsiębiorstwa lub przetargów i inne będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na internetowej stronie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej spółki.


Przepisy zostały w czwartek przekazane do uzgodnień międzyresortowych. Pełna treść nowelizacji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa i na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.  Jeśli nowe rozwiązania zostaną przyjęte, wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.