Pracownia zapytała Polaków, jakie są ich wyobrażenia na temat płacy minimalnej.

 

Według zdecydowanej większości respondentów płaca minimalna w Polsce powinna wynosić 1751 zł i więcej (77 proc.); 21 proc. badanych odpowiedziało, że płaca minimalna powinna znajdować się w widełkach 1751-2000 zł, według 29 proc. - w zakresie 2001-2500 zł, a 27 proc. chciałoby, żeby jej wysokość przekraczała 2,5 tys. zł.

 

Po uśrednieniu badania wynika, że 3/4 ankietowanych spodziewa się płacy min. w wysokości 2535 zł.

 

Minimalna stawka za godzinę też powinna być wyższa

 

Podobnie jak w przypadku płacy minimalnej, zdaniem respondentów wyższe powinno być też minimalne wynagrodzenie brutto za godzinę pracy. W 2015 r. ta stawka wynosi 10,41 zł.

 

Co czwarty ankietowany ocenia, że minimalna stawka brutto za godzinę pracy powinna wynosić 15 zł. Z kolei 16 zł i więcej chciałoby 26 proc. respondentów. Ponad jedna czwarta badanych (27 proc.) oceniła, że minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy powinno wynosić poniżej 15 zł; 18 proc. widzi tą stawkę w przedziale 12-14 zł.

 

TNS zwraca uwagę, że mimo iż blisko połowa odpowiadających deklaruje, że wie, ile w naszym kraju wynosi płaca minimalna, to tylko co dziesiąty podaje jej właściwą kwotę, czyli 1750 zł.

 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 6-12 listopada br. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1027 mieszkańców Polski powyżej 15. roku życia.


PAP