Według autorów sondażu, w ciągu ostatniego miesiąca nastąpiło znaczne pogorszenie notowań prezydenta. Pomimo tego, że ponad dwie piąte Polaków (43 proc.) ma dobrą opinię o Andrzeju Dudzie, to odsetek osób niezadowolonych z jego prezydentury zwiększył się dwukrotnie (wzrost o 20 punktów procentowych - do 40 proc.). Ubyło także badanych, którzy nie mieli dotychczas wyrobionego zdania o działalności prezydenta - spadek z 38 proc. do 17 proc.

 

CBOS podaje, że zadowoleni z prezydentury Dudy są głównie najmłodsi respondenci (18-24), mieszkańcy wsi, osoby mające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze, posiadający gospodarstwa domowe o niskich lub przeciętnych dochodach per capita, a także biorący udział w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu oraz identyfikujący się z prawicą.

 

Natomiast niezadowoleni ze sposobu sprawowania przez niego prezydentury to głównie osoby starsze (55 lat i więcej), osoby mieszkające w miastach (zwłaszcza w aglomeracjach), mające wykształcenie wyższe lub średnie, uzyskujące najwyższe dochody, źle oceniające własną sytuację materialną, niepraktykujące religijnie lub robiące to sporadycznie i deklarujące lewicową lub centrową orientację polityczną.

 

Jak wynika z sondażu, pozytywna opinia o pracy głowy państwa jest powszechna w elektoracie PiS - w tym SP i PR - (92 proc.), a także przeważa wśród zwolenników Kukiz'15 (69 proc.). Wyborcy ugrupowań opozycyjnych w większości negatywnie wypowiadają się o Dudzie.

 

Najwyższy poziom niezadowolenia CBOS zaobserwował wśród sympatyków Nowoczesnej (82 proc.); PO - 68 proc..

 

Oceniono też Sejm i Senat

 

Niezadowolenie z funkcjonowania Sejmu wyraża 58 proc. badanych (o 1 punkt proc. więcej niż w listopadzie), a Senatu - 45 proc. (o 3 punkty proc. mniej niż w poprzednim miesiącu). Pozytywnie o pracy posłów wypowiada się 25 proc. ankietowanych (o 4 punkty proc. mniej niż w listopadzie), a senatorów - 27 proc. (o 1 punkt proc. więcej niż przed miesiącem). 17 proc. badanych (o 3 punkty proc. więcej niż w listopadzie) nie ma zdania na tematy pracy izby niższej; wyrobionej opinii na temat pracy senatorów nie ma 28 proc. Polaków (w listopadzie było to 26 proc.).

 

Z badania CBOS wynika, że poprzedni parlament wybrany w 2011 r. na starcie miał więcej ocen negatywnych i zarazem mniej pozytywnych. W poprzedniej kadencji o początkach pracy Sejmu pozytywnie wypowiadało się 20 proc. badanych, a negatywnie 61 proc., z kolei z pracy senatorów zadowolonych było 21 proc. ankietowanych, krytycznie do niej odnosiło się 52 proc. osób.

 

PAP