Polska nie wdrożyła właściwie do swego prawa krajowego innych unijnych przepisów - dotyczących miejsca zamieszkania kierowcy. Dotyczy to zwłaszcza takich osób, które mieszkają kolejno w różnych państwach członkowskich - poinformowała Komisja Europejska.

 

Z kolei Austria i Niemcy przyznawały niewłaściwe prawa jazdy posiadaczom niektórych uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi lub autobusami. Finlandia nie połączyła się z unijną siecią praw jazdy RESPER. Korzystanie z sieci RESPER pomaga państwom członkowskim dopilnować, aby dana osoba nie posiadała więcej niż jednego prawa jazdy oraz sprawdzić, czy kierowcy prowadzą pojazdy tych kategorii, do których kierowania mają kwalifikacje i uprawnienia.

 

Unijna dyrektywa w sprawie praw jazdy wprowadza m.in. nowe kategorie praw jazdy, zharmonizowaną ważność dokumentów prawa jazdy oraz minimalne wymagania na egzaminach dla przyszłych kierowców. Ustanawia ona także sieć wymiany informacji na temat praw jazdy (RESPER). Przepisy te pomagają ograniczyć możliwości oszustwa, gwarantują rzeczywistą swobodę przemieszczania się kierowców w UE i przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na europejskich drogach.

 

PAP