Anna Dorota Gut jest pracownikiem Agencji Rynku Rolnego, wcześniej pracowała w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w Kancelarii Prezydenta RP. O odwołanie prezesa Agencji Radosława Szatkowskiego wnioskował minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.


Szatkowski został powołany na stanowisko w 2013 roku przez premiera Donalda Tuska.


NIK miał zastrzeżenia do działalności prezesa ARR


Na początku czerwca 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, w którym negatywnie oceniła sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółką Elewarr przez prezesa Agencji Rynku Rolnego. Agencja ma 100 proc. udziałów w Elewarr Sp. z o. o. Podmiot ten zajmuje się magazynowaniem i przechowywaniem zbóż, rzepaku i innych surowców rolniczych. Według NIK Elewarr "przestał pełnić kluczową rolę w stabilizacji rynku zbóż oraz w przechowywaniu zapasów interwencyjnych UE". Izba chciała, aby ministrowie rolnictwa i finansów rozważyli jego likwidację, a o nadużyciach dotyczących pobieranych przez władze spółki wynagrodzeń, NIK powiadomiła prokuraturę.


NIK zarzucała, że Prezes ARR zaakceptował wynagrodzenia dla członków zarządu spółki Elewarr w wysokości 208 tys. zł, łamiąc ustawę kominową. Najwyższa Izba Kontroli uznała, że kwoty powyżej dozwolonych ustawą wynagrodzeń należy odzyskać.

 

Prezes: ustawa kominowa nie w Agencji


Ówczesny prezes ARR Radosław Szatkowski, zarzucił Najwyższej Izbie Kontroli, że ta po dwóch latach zaprezentowała wybiórcze informacje ze swojej kontroli przeprowadzonej prawie dwa lata wcześniej. Pokontrolne wnioski zostały - jego zdaniem - sformułowane pod wcześniej przyjętą tezę o niespełnianiu przez Elewarr jego funkcji na rynku. Stwierdził również, że wymaganie od spółki przestrzegania ustawy kominowej jest bezzasadne.


PAP