Według wnioskodawców, uchwała "wzmocni autorytet parlamentu i jego funkcje kontrolne, poprawi jakość procesu legislacyjnego oraz zwiększy praw opozycji parlamentarnej".

 

Uchwała ma wprowadzić obowiązek składania przez wszystkie kluby i koła poselskie "oświadczeń o udzieleniu poparcia Radzie Ministrów bądź odmowie udzielenia poparcia (prawo zadawania pytań premierowi lub członkom rządu)". Ma też podnieść do 2/3 z 3/5 większość niezbędną do zaopiniowania projektu ustawy przez Komisję Ustawodawczą jako niedopuszczalny.

 

Projekt przewiduje też wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia pierwszego czytania projektu ustawy nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia projektu do tzw. laski marszałkowskiej oraz brak możliwości odrzucenia w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy. 

 

Zamiast informacji - pytanie do premiera

 

Zmianie miałyby ulec zasady ustalania porządku dziennego posiedzenia Sejmu: "jeden punkt włączany bez zgody Marszałka Sejmu i opinii Konwentu Seniorów - na wniosek klubu, który odmówił udzielenia poparcia Radzie Ministrów" - głosi projekt uchwały.

 

Dotychczasowa formuła "informacji bieżącej" i "pytań w sprawach bieżących" ma być zastąpiona "Pytaniami do Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów".

 

Opis projektu przedstawiony jest na stronie Sejmu. Przedstawicielem wnioskodawców jest posłanka PiS Izabela Kloc.

 

fot. PAP/Jacek Turczyk