- Zainteresowanie nie maleje i dostajemy bardzo dużo wniosków od osób opiekujących się bezdomnymi zwierzętami - mówi Marcin Tryksza z gdańskiego magistratu. Każdy, kto chce dostać taki domek, musi spełnić dwa warunki: przedstawić zgodę administratora terenu na jego ustawienie w danym miejscu oraz zobowiązać się do utrzymywania czystości w jego otoczeniu.

 

Domki są znakowane i numerowane; ich usytuowanie jest zaznaczone na mapie. Ma to poprawić zarządzanie programem, estetykę otoczenia osiedli oraz przede wszystkim oszacować przybliżoną liczbę zwierząt na terenie miasta.

 

Darmowe domki wydawane są w gdańskim schronisku "Promyk" przy ul. Przyrodników 14. Wszyscy nowi posiadacze domków otrzymują wraz z nimi legitymacje Społecznych Opiekunów Bezdomnych Kotów, a także karmę na zimę i możliwość bezpłatnej sterylizacji lub kastracji kotów będących pod ich opieką.