Posłanka wyraziła nadzieję, że nowelizacja zostanie przyjęta do końca roku. Zaznaczyła, że projekt przygotowywany był wspólnie z ministerstwem edukacji. Uczestnicząca w konferencji szefowa resortu Anna Zalewska dodała, że do 31 grudnia  "będziemy starali się o podpis prezydenta pod ustawą".

 

Rodzice 6-latków będą mogli ponownie posłać je do pierszej klasy

 

Jak poinformowała Machałek w projekcie znajdzie się zapis, zgodnie z którym dzieci sześcioletnie urodzone do końca sierpnia będą mogły pójść do pierwszej klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku dzieci sześcioletnich urodzonych od września do grudnia oprócz rocznego przygotowania przedszkolnego opinia poradni będzie obowiązkowa.

 

Nowelizacja ma też umożliwić rodzicom dzieci sześcioletnich, którzy w tym roku posłali je do pierwszej klasy ponowne zapisanie ich do pierwszej klasy w przyszłym roku.

 

Minister będzie mogła odwoływać kuratorów

 

Machałek poinformowała także, że w projekcie znajdą się także zapisy dotyczące nadzoru pedagogicznego, m.in. przywracające kuratorowi prawo weta wobec decyzji samorządów o likwidacji szkół. Minister edukacji ma zaś otrzymać prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

 

W projekcie ma też być przesunięcie o trzy lata do 2019 r. wejścia w życie przepisów nakazujących samorządom przekształcanie oddziałów przedszkolnych w szkołach w przedszkola i w ten sposób utworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych.

 

PAP