Wkrótce w Paryżu rozpocznie się Szczyt Klimatyczny, na którym delegacje ze 195 państw oraz Unii Europejskiej wypracują globalne porozumienie m.in. w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Międzynarodowa społeczność oczekuje, że w Paryżu dojdzie do wynegocjowania wiążącego prawnie traktatu na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i że w jego rezultacie światowe gospodarki ostatecznie pożegnają się z paliwami kopalnymi i na szeroką skalę zainwestują w bezpieczne, odnawialne źródła energii.

 

Światowe potęgi rezygnują z paliw kopalnych


To bardzo wyraźny już na świecie trend - światowe potęgi gospodarcze, takie jak USA czy Chiny, rezygnują z paliw kopalnych - więc ambitne i wiążące decyzje na Szczycie Klimatycznym byłyby tylko jego potwierdzeniem. Na całym świecie rośnie poparcie dla wytwarzania energii ze słońca, wody czy wiatru i Polska pod tym względem nie jest wyjątkiem: aż 92% obywateli i obywatelek opowiada się za rozwojem odnawialnych źródeł energii.


- Oczekujemy, że rząd stanie po stronie społeczeństwa i doprowadzi do transformacji sektora energetycznego tak, by podnosić efektywność energetyczną i rozwijać  odnawialne źródła energii - powiedziała Magdalena Zowsik, koordynatorka kampanii Klimat i Energia Greenpeace.

 

Tysiące happeningów na świecie   


Aby wyrazić poparcie dla energii odnawialnej i lepszego klimatu w piątek wieczorem na placu Zamkowym w Warszawie zebrało się kilkadziesiąt osób, aby ustawić się w kształt słońca i na umówiony sygnał zaświecić latarki. Fotografowie, znajdujący się na pobliskiej wieży kościoła Św. Anny, wykonali zdjęcia całego wydarzenia.

 

 


- Namalowaliśmy światłem kształt słońca na placu Zamkowym w Warszawie, aby w ten symboliczny sposób pokazać decydentom jak ważna dla obywateli jest dobra, odnawialna energia - powiedział Adam Markuszewski z Młodzieżowej Sieci Klimatycznej.


Warszawski happening jest jednym z kilku tysięcy wydarzeń na rzecz klimatu, zarejestrowanych na platformie Avaaz.org, które odbywają się na całym świecie w weekend poprzedzający Konferencję Klimatyczną. Działania te wyrażają podejmowane na całym świecie kroki na rzecz zdrowej, bezpiecznej i sprawiedliwej przyszłość dla nas i przyszłych pokoleń.

 

Fot. Konrad Konstantynowicz i Bogusz Bilewski