Najbardziej zadowoleni z życia są uczniowie i studenci (ok. 87 proc.), najmniej - renciści (56 proc.) i bezrobotni (ok. 64 proc.). Osoby młodsze znacznie częściej niż osoby starsze wskazują, iż są zadowolone z życia. W najmłodszej w grupie wiekowej (16-24 lata) ogólną satysfakcję z życia zadeklarowało ok. 85 proc. osób. Wśród najstarszych (w wieku 75 lat i więcej) odsetek ten wyniósł ok. 71 proc. - wynika z II edycji Badania spójności społecznej.

 

Zadowolony jak rolnik 

 

Czynnikiem różnicującym poziom ogólnego zadowolenia z życia jest też wykształcenie. W grupach o wyższym poziomie wykształcenia obserwowane są wyższe odsetki osób zadowolonych, niż w grupach gorzej wykształconych. Najniższy poziom ogólnej satysfakcji z życia odnotowano wśród osób z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (ok. 68 proc.). Odsetek ten był o niemal 19 pkt proc. niższy niż wśród osób deklarujących wykształcenie magisterskie lub wyższe (87 proc.).

 

Ze względu na status na rynku pracy najbardziej zadowoleni z życia są rolnicy - 75,5 proc., pracownicy najemni - 73,1 proc. i pracujący na własny rachunek - 70,6 proc. Najwyższe niezadowolenie odnotowano wśród rencistów - 33,7 proc. i bezrobotnych - 29,7 proc.

 

Polacy najbardziej zadowoleni są z relacji z innymi. Najmniej cieszy nas sytuacja finansowa, w tym dochody.

 

Optymistycznie patrzymy w przyszłość

 

Zdecydowana większość z nas pozytywnie podchodzi do przyszłości. Ze stwierdzeniem "optymistycznie patrzę w przyszłość" zgadzają się 2 na 3 osoby (66,4 proc.). Przeciwnego zdania jest ok. 8 proc., natomiast neutralną opinię na ten temat wyraża ok. 23 proc. Polaków.

 

Połowa badanych deklaruje ogólnie dobre samopoczucie emocjonalne, natomiast kumulację negatywnych stanów emocjonalnych - ok. 5 proc. Ponad jedna trzecia z nas (ok. 36 proc.) jest zadowolona ze swojego życia "ogólnie rzecz biorąc", jednocześnie ma poczucie sensu w życiu oraz charakteryzuje się dobrym samopoczuciem. GUS określa te grupę jako osoby "o wysokim poziomie dobrobytu subiektywnego".

 

Badanie spójności społecznej przeprowadzono w pierwszej połowie 2015 r. Wzięło w nim udział prawie 14 tys. osób w wieku 16 lat i więcej

 

PAP