Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 1,1 proc wyższe niż przed rokiem i wyniosło 5 mln 607,6 tys. osób.

 

Dane o wynagrodzeniach okazały się nieco gorsze od oczekiwań - ekonomiści szacowali, że w wzrosną 3,6 proc. w ujęciu rocznym.

 

- To już kolejne dane GUS potwierdzające zaskakująco silny wzrost popytu na pracę. Co ważne, nie towarzyszy mu narastanie presji płacowej, o czym świadczy umiarkowana dynamika przeciętnych wynagrodzeń. Dzisiejsze dane wspierają prognozę utrzymania wzrostu zatrudnienia i spadku stopy bezrobocia w kolejnych miesiącach. Gotowość firm do zatrudniania nowych pracowników może odzwierciedlać ich wysoki poziom zaufania do utrzymania koniunktury gospodarczej. To pozytywna informacja dla perspektyw wzrostu gospodarki - stwierdził główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski.

 

Dane GUS oparte są na badaniu firm zatrudniających powyżej 9 osób.

 

Polsat News