W roku szkolnym 2015/2016 po raz pierwszy obowiązkiem szkolnym zostały objęte wszystkie sześciolatki. Ponadto edukację szkolną rozpoczęły dzieci siedmioletnie, głównie urodzone w drugiej połowie roku, które w ubiegłym roku nie rozpoczęły obowiązku szkolnego.


MEN na podstawie danych uzyskanych z poradni psychologiczno-pedagogicznych szacuje, że tylko ok. 91 tys. dzieci sześcioletnich uzyskało opinię o odroczeniu obowiązku szkolnego, co stanowi ok. 21 proc. całej populacji dzieci sześcioletnich.
Pozostała część dzieci sześcioletnich, tj. 79 proc. populacji tych dzieci rozpoczęło naukę w szkołach.

W ubiegłym roku naukę w pierwszych klasach rozpoczęła połowa sześciolatków.

 

Wprowadzeniu obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich od początku towarzyszyły protesty rodziców. Anna Zalewska, kandydatka na ministra edukacji w rządzie Beaty Szydło, zapowiedziała, że zmieni prawo tak, by o posłaniu dziecka do szkoły decydowali rodzice.


MEN