Obecne przepisy pozwalają posiadać broń tylko osobom, które uzyskały odpowiednie pozwolenie. Jeśli ustawa zostanie przegłosowana, każdy, kto ukończy 21 lat będzie mógł nabyć 9 sztuk broni rocznie i 50 sztuk amunicji miesięcznie. Dotyczy to także osób oskarżonych lub skazanych za lżejsze przestępstwa.

 

Do posiadania broni w miejscu publicznym będą uprawnieni wszyscy sprawujący funkcje państwowe, osoby publiczne oraz pracownicy obsługujący obywateli, np. taksówkarze.

 

- Nasza propozycja ma zagwarantować obywatelom prawo do samoobrony – argumentuje autor projektu Laudivio Carvalho z Partii Ruchu Demokratycznego Brazylii, która ma większość w brazylijskim parlamencie.

 

Opozycyja obawia się, że ustawa może jedynie pogorszyć obecną sytuację. – To zwrot w stronę Dzikiego Zachodu – ocenił Ivan Valente, poseł lewicowej Partii Socjalizmu i Wolności.

 

Brazylia ma jeden z najwyższych wskaźników zabójstw na świecie. Rocznie dochodzi tu do 40 tys. zabójstw z udziałem broni palnej.

 

AFP