Rząd: Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych będzie kontynuowany

Polska
Rząd: Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych będzie kontynuowany
PAP/Radek Pietruszka

Wzrost wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach, wypromowanie zdrowego stylu życia oraz wydłużenie życia chorych na te nowotwory, które w Polsce są najbardziej śmiertelne - to główne cele Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024. We wtorek rząd przyjął uchwałę o kolejnej edycji programu.

Obecny program, zaplanowany na lata 2006-2015, kończy się w grudniu.

 

Jednym z głównych założeń kolejnej edycji jest  promocja zdrowia, diagnostyka i profilaktyka nowotworów. Program zakłada wsparcie procesu leczenia nowotworów poprzez uzupełnianie i wymianę wyrobów medycznych. Ważnym elementem przyjętego przez rząd programu jest edukacja onkologiczna. Rząd zamierza także wspomagać system rejestracji nowotworów.

 

Sprzęt, kadra, profilaktyka

 

W ramach programu planowany jest rozwój wczesnej profilaktyki, upowszechnianie wzorców zdrowego stylu życia, zwiększenie dostępności do metod wczesnego rozpoznawania nowotworów oraz uzupełnienie i wymiana wyeksploatowanego sprzętu medycznego służącego do leczenia nowotworów.

 

Prowadzone mają być także działania na rzecz rozwoju i upowszechniania współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odległych następstw leczenia i opieki paliatywnej w onkologii. Planowane jest upowszechnianie nauczania onkologii w kształceniu przed- i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, psychologów oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych.

 

"Wydłużyć przeżycie chorych"


Na wykonanie programu państwo przeznaczy 250 mln zł rocznie. Nadzór nad jego realizacją ma mieć minister zdrowia. Część zadań będzie jednak zlecana przez resort innym podmiotom, np. organizacjom pozarządowym.

 

Efektem realizacji programu powinno być przybliżenie się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na te rodzaje nowotworów, które mają największy udział w strukturze zgonów w Polsce.

  

Obecnie nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce. Nowotwory złośliwe płuca, gruczołu krokowego i jelita grubego są najczęstszymi nowotworami złośliwym wykrywanymi u mężczyzn. U kobiet najczęściej diagnozowane są nowotwory piersi, płuc, trzonu macicy oraz jelita grubego.

 

Prognozy Krajowego Rejestru Nowotworów na najbliższe lata pokazują, że liczby zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce będą wzrastać, stając się zarówno u kobiet, jak i mężczyzn pierwszą przyczyną zgonów przed 65. rokiem życia, wyprzedzając nawet zgony z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.

  

W programie oceniono, że przyrost liczby zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w kraju wynika m.in. ze zwiększenia liczby ludności powyżej 65. roku życia, utrzymującego się wysokiego poziomu nikotynizmu, nieodpowiedniego sposobu odżywiania i niskiej aktywności fizycznej.

 

Niechęć do badań przesiewowych

 

Wskazano ponadto m.in. na brak świadomości zagrożenia chorobami nowotworowymi, a w konsekwencji niechęć społeczeństwa do wykonywania badań przesiewowych i wczesnego zgłaszania się do lekarza w przypadku zauważenia ewentualnych zmian chorobowych

 

Według programu, w wyniku dotychczas realizowanej profilaktyki zwiększa się liczba osób poddających się badaniom. Przykładowo: zgłaszalność na badania mammograficzne wzrosła z 23,37 proc. w 2006 r. do 48,05 proc. w 2014 r., zaś na badania cytologiczne z 12,7 proc. w 2006 r. do 44,40 proc. w 2014 r. W ostatnich latach, jak podano, poprawiła się także dostępność pacjentów do badań kolonoskopowych. Liczba realizatorów z 10 jednostek w początkowych latach realizacji programu badań przesiewowych wzrosła do 106 w 2014 r. W uzasadnieniu programu wskazano także, że nastąpił istotny postęp w zakresie radioterapii - liczba chorych napromienianych wzrosła z ok. 40 tys. w 1999 r. do 83 tys. w 2014 r.

 

PAP

mrad

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze