Migranci byli schowani za paletami z wodą mineralną. Nie mieli przy sobie żadnych dokumentów i twierdzą, że pochodzą z Syrii, podało bułgarskie ministerstwo spraw wewnętrznych.  Kierowca ciężarówki, która miała z Bułgarii pojechać do Rumunii, został zatrzymany, a władze próbują obecnie ustalić tożsamość migrantów.

 

Bułgaria, która nie należy do strefy Schengen, stara się powstrzymać napływ nielegalnych imigrantów i skłonić ich do zarejestrowana się. Według sobotniego komunikatu bułgarskiego MSW podczas ogólnokrajowej akcji od piątku zatrzymano 495 cudzoziemców nielegalnie przebywających na terytorium kraju.

 

Bułgaria nie znajduje się na tzw. bałkańskim szlaku migracyjnym, którym tysiące migrantów kierują się z różnych stref konfliktu do Niemiec. W ośrodkach dla uchodźców w tym najbiedniejszym kraju UE jest zarejestrowanych ok. 20 tys. osób.

 

PAP