Zgodnie z warunkami przetargu, wszystkie obiekty muszą być usytuowane na terenie Polski. Oferent, który będzie chciał brać udział w przetargu musi wpłacić wadium. Dla każdego z dziesięciu ośrodków musi to być kwota 90 tys. 162 zł i 14 gr. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek urzędu przed upływem terminu składania ofert.


Na razie nie wiadomo, gdzie powstaną ośrodki. W dokumentacji przetargu, w sekcji poświęconej kwalifikacjom technicznym, jest zastrzeżenie, że podmiot, który chce stworzyć obiekt dla uchodźców, "musi poinformować miejscowe władze samorządowe - wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - o zamiarze przeznaczenia oferowanego obiektu na ośrodek dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w RP w przypadku wybrania jego oferty w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania".


Niewykluczone też, że będzie ogłoszony kolejny przetarg na następne osiem ośrodków. W urzędzie trwają analizy w tej sprawie.

 

- Musimy pamiętać o tym, że zgodnie z ustaleniami z Unią Europejską, powinniśmy przyjąć ok. 7 tys. uchodźców w ciągu najbliższych 2 lat. W tej chwili aktualizujemy listę potencjalnych kolejnych ośrodków. Analizujemy miejsca, które były brane pod uwagę 2 lata temu, wtedy w związku z możliwym napływem uchodźców z Ukrainy - powiedział polsatnews.pl Aleksander Wyszyński z Urzędu ds. Cudzoziemców  
 

Polsat News