To niewątpliwie przełom, natomiast już od dwóch lat obowiązywało prawo zezwalające na posiadanie dwójki dzieci, jeśli przynajmniej jedno z rodziców było jedynakiem lub jedynaczką. Decyzję podjęto, by przeciwdziałać starzeniu się chińskiego społeczeństwa i nierównowadze płci. Obecnie na 100 urodzonych dziewczynek przypada 117 chłopców. Jeśli władze nie zmieniłyby podejścia do problemu, w 2030 roku w Chinach żyłoby 30 milionów kawalerów.

 

Polityka jednego dziecka weszła w życie w 1979 roku, aby zwolnić tempo przyrostu naturalnego. Według szacunków, radykalne ograniczenie zapobiegło narodzinom około 400 mln ludzi. Pary, które w trakcie obowiązywania polityki jednego dziecka złamały ten zakaz, karane były grzywnami, utratą pracy, a w czasie ciąży nawet przymusową aborcją.

 

Informacja o odejściu od polityki jednego dziecka pojawiła się podczas ostatniego dnia szczytu Komunistycznej Partii Chin.

 

 

BBC, Twitter/XHNews