Tradycyjnie zwolennicy Pegidy - Patriotycznych Europejczyków przeciwko Islamizacji Zachodu - zebrali się w centralnym punkcie Drezna, przed Operą Sempera. W kontrdemonstracji wzięło udział około 1,3 tys. osób, znacznie mniej niż przed tygodniem.


W poprzedni poniedziałek wiecowi Pegidy z udziałem ok. 20 tys. ludzi, zorganizowanemu w pierwszą rocznicę powstania tego ruchu, towarzyszyły cztery kontrdemonstarcje, zwołane z inicjatywy SPD, związków zawodowych i organizacji lewackich. Liczbę ich uczestników szacowano na około 15 tys.


Mimo że porządku w mieście pilnowało ponad tysiąc funkcjonariuszy, doszło wówczas do starć między uczestnikami obu obozów.


Pegida domaga się wstrzymania przyjmowania migrantów, zmiany polityki azylowej, deportowania obcokrajowców, którym odmówiono azylu oraz imigrantów, którzy popadli w kolizję z prawem.  Uczestnicy ruchu uważają, że islam zagraża niemieckiej kulturze. Politolodzy zwracają uwagę, że Pegida jest ruchem antysystemowym skierowanym przeciwko całej elicie politycznej Niemiec.


PAP